روش های صرفه جویی انرژی درساختمان های موجود در ایران

الف – اصلاحات در ساختار و پوشش خارجی ساختمان :
1- اضافه کردن عایق‎ در بام، کف یا دیواره‎هایی که عملاً امکان‎پذیر هستند.
2- در صورت تعمیر و اصلاح بام استفاده از مصالح بارنگ روشن جهت کاهش بار حرارتی ناشی از تابش خورشید در ساختمان‎های با تهویه مطبوع
3- تهویه فضاهای زیرشیروانی
4- استفاده از قشر بازتابنده در پنجره‎ها در مقابل نور خورشید به منظور کاستن از بار سرمایش
5- نصب کرکره یا پرده در پنجره‎ها جهت کاهش بار سرمایشی و گرمایشی
6- نصب پنجره‎های دو جداره بجای پنجره‎های معمولی
7- تعویض چهارچوبه درب‎ها و پنجره‎ها با نوع مناسب
8- آب‎بندی نمودن پوشش دیوارها
9- حذف فاصله میانی اضافی بین درهای ورودی دوبله
10- نصب نوار آب‌بندی گرداگرد درب‎ها و پنجره‎ها
11- تعویض پنجره‎های شکسته شده
12 - بسته نگه‌داشتن درب‎های انبارها و گاراژها تا حد امکان
ب- اصلاحات سیستم روشنایی و توان الکتریکی :
1- نصب سیستم روشنایی با کارآیی بیشتر در هر جا که امکان پذیر باشد
2- کاهش سطوح روشنایی کلی
3- تهیه اجرای برنامه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی به منظور حصول به کارایی بیشینه سیستم‌های موجود.
4- استفاده از روشنایی مکمل برای اهداف خاص بجای افزایش روشنایی کلی
5- استفاده از نور طبیعی در پیرامون مکان‌های اداری
6- استفاده از کلیدهای چندگانه برای انتخاب سطح روشنایی در ادارات، سالن‌های کنفرانس و ...
7- کاهش سطح روشنایی در اماکنی که به سطوح روشنایی بالا نیازی ندارند مانند اتاق های انباری و کریدورها و ...
8- به هنگام تغییر دکوراسیون استفاده از رنگ‎های روشن در سقف ، دیواره‎ها و کف اماکن با هدف کاستن از سطح روشنایی بالاتر
9- کاستن از روشنایی دکوراسیون (تزئینات) و تبلیغات
10- استفاده از تایمر (زمان‌سنج) و یا سلول‌های نوری (فتوسل‌ها) جهت کنترل روشنایی محوطه بیرونی ساختمان
11- کاهش روشنایی بیش از حد پارکینگ‎ها و رساندن آن به حداقل سطحی که از نظر ایمنی مناسب باشد.
12- استفاده از موتورهای الکتریکی با ابعاد مناسب ، زیرا موتورهای با ابعاد بزرگتر از حد لزوم، در ضریب توان پایین عمل می‎کنند
13- تصحیح ضریب توان در هر جا که امکان‎پذیر باشد (حذف توان راکتیو)
14- نصب تجهیزات محدود کننده
ج – استفاده از کنترل‌ها :
1- تنظیم نمودن مجدد تمامی کنترل‎کننده‎ها
2- تنظیم و قفل ترموستات‌ها جهت ممانعت از دخالت افراد غیرمسئول
3- بررسی ترموستات ‌های اتاق از نظر اینکه در جای مناسبی قرار گرفته باشند یعنی بر روی دیواره‎های سرد با دکوراسیون و یا در معرض تابش خورشید نباشند.
4- نصب کنترل‎کننده‎های مجزا در هر اتاق و در هر جائیکه امکا‎ن‌پذیر است.
5- نصب شیرهای با کنترل دما در رادیاتورهایی که دارای شیرهای معمولی بوده و با دست کنترل می‎شوند.
6- نصب سیستم کنترلی آنتالپی به منظور بهینه‌سازی استفاده از هوای بیرون جهت سرمایش ساختمان
7- نصب سیستم کنترل خودکار برای ساختمان، در صورتی که مناسب و امکان‎پذیر باشد.
د- اصلاحات سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تجهیزات متنوع دیگر:
1- مطالعه دقیق انجام تغییرات، زیرا انجام برخی از تغییرات ممکن است مصرف انرژی را افزایش دهد.
2- بررسی مجدد، موازنه و تنظیم سیستم‎ها.
3- خاموش نمودن تجهیزات تهویه مطبوع در طول ساعاتی که از اماکن استفاده نمی‌شود.
4- تهیه و یا تجددنظر و اصلاح جداولی برای آنکه بتوان چرا‎غها و سیستم‎ها را هر چه زودتر خاموش نمود.
5- بهینه‎سازی برای دفعات و زمان‎های راه‎اندازی سیستم
6- بستن مجرای هوای خارج در ساعاتی که از ساختمان استفاده نمی‌شود.
7- کاهش مقدار هوای بیرونی
8- کاهش حجم نفوذ و تعویض هوای سیستم
9- کاهش نشتی از مجراها و کانال‌ها
10- بررسی و تنظیم دریچه های هوای خارج به منظور اطمینان از بسته شدن کامل و محکم آنها
11- جایگزینی دمپرهای موجود با انواع با کیفیت بالاتر آنها در هر جائیکه امکان‌پذیر باشد.
12- توجه به نشتی هوای خارج از سیستم تنظیم شده به هنگام متوازن یا غیر متوازن نمودن سیستم.
13- تنظیم دمپرهای محفظة اختلاط و واحدهای چندناحیه‎ای، بطوری که برای جلوگیری از نشتی هوا کاملاً چفت شوند.
14- در صورت امکان از کویل‎های پیش‌گرم‌کن برقی اجتناب گردد.
15- افزایش دمای هوای مخلوط شده
16- تنظیم مجدد دماهای گرم و سرد مبنا در جهتی که نیاز به گرمایش و سرمایش کاهش یابد.
17- تنظیم گرم کردن مجدد تا حدی که بتوان فواصل زمانی را کاهش داد.
18- باز تنظیمی دمای آب گرم و آب سرد متناظر با بارهای موجود.
19- استفاده از پایین‌ترین دمای تابشی ممکن در پیرامون اماکن.
20- ممانعت از اینکه محیط و سیستم‌های داخلی بر خلاف یکدیگر عمل نکنند.
21- بهینه نمودن عملکرد چیلرهای چند مرحله‎ای.
22- به کار انداختن سیستم‌های جانبی سرمایش و گرمایش تنها هنگامی که به آنها نیاز است.
23- در صورت امکان، در ساعات عدم حضور افراد تنها دمنده برگشت هوا برای گرمایش عمل کند.
24- نصب سیستم تزریق هوای کمکی به منظور کاهش توان لازم دمنده .
25- تبدیل سیستم دمنده حجم ثابت به عملکرد حجم متغیر
VRV)) . 26- کاهش گرمایش در اماکنی که اشغالیت کمتری دارد.
27- کاهش گرمایش در اماکنی که بیش از حد گرم شده‎اند و اجتناب از باز کردن پنجره‎ها به منظور کاهش دما.
28- از کار انداختن دمنده ‌های خروج هوا در طول جرخه‎های زمانی که از مکان استفاده نمی‎شود.
29- بررسی سیستم‎های خروج هوا به منظور اطمینان از آنکه تنها مقدار هوای لازم به خارج فرستاده می‎شود.
30- در صورت امکان کاهش مقدار هوای خروجی از توالت‌ها، اتاق‌ها، آزمایشگاه‎ها و نظایر آن.
31- تغییر در سیستم دمنده‌های خروج هوا بطوریکه تنها هنگامی که افراد در محل حاضرند عمل کنند.
32- کاهش دمای سیستم‌های تهیه آب گرم مصرفی.
33- استفاده از چگالنده(کندانسور) آبی جهت پیش گرمایش آب گرم مصرفی.
34- استفاده از چگالنده آبی برای گرمایش مجدد هوای تهویه مطبوع.
35- اصلاح در توزیع کننده های خورشیدی و بکار بردن آنها در ساختمان جهت پیش‌گرمایش آب گرم مصرفی و آب گرم فرایند.
36- نصب تجهیزات بازیافت حرارت به منظور استفاده مجدد از خروجی‎های آشپزخانه و فرایند.
37- انجام عایق‎بندی لوله‎ها و کانال‎ها و مجاری عبور سیال گرم و سرد.
38- جایگزینی عایق‎های مستعمل در دیگ های بخار، کوره‌ها، لوله‎ها و کانال‎ها.
39- کاهش جریان آب خنک شده و آب گرم.
40- اصلاح پروانه پمپ به منظور مطابقت با بار آن.
41- تبدیل شیرهای سه راهه و دوراهه و نصب پمپ‌های با سرعت و دور متغیر.
VSD) -42- بررسی ابعاد مخزن انبساط، زیرا مخازن انبساط کوچک سبب اتلاف در مصرف آب می‎شوند که این امر تلفات در مصرف انرژی را نیز در پی دارد.
43- ارزیابی و اطمینان از خاموش شدن مولدهای بخار و آب گرم در فصل تابستان و استفاده از دیگ ها و آبگرمکن‎های کوچک به جای آنها درطول دورة زمانی مربوطه. 44- جلوگیری از اتلاف بخار تقطیر شده و برگشت آن به دیگ های بخار.
45- در صورت دسترسی به بخار با فشار بالا استفاده از توربین‎های بخار برای رانش دمنده‌ها و پمپ‌ها، بعلاوه توربین می‎تواند بعنوان شیر انبساط جهت تهیه بخار با فشار کم نیز عمل نماید.
46- تعمیر و رفع کلیة نشتی‎های آب، گاز، بخار و هوای فشرده.
47- استفاده از سیستم مناسب تصفیه و سختی‎گیری آب به منظور کاهش رسوباتی که بر روی سطوح تبادل حرارتی مبادله کن‌ها جمع می‎شوند.
48- عدم استفاده بیش از حد لزوم از مواد شیمیایی جهت سختی‎گیری آب.
49- بررسی دوره‎ای آب خنک شده توسط برج خنک‎کننده به منظور اطمینان از اینکه آب سختی‎گیری شده و مواد شیمیایی استفاده شده برای سختی‎گیری آن هدر نمی‎شوند.
50- نگهدرای تجهیزاتی چون برج‎های خنک‎کننده، کولرهای تبخیری و چگالنده های هوایی به منظور حصول به بهترین کارایی ممکن آنها.
51- تعمیر و بازرسی دوره‎ای وسایلی چون تله‎های بخار، شیرهای شناوری و ...
52- تهیه و اجرای برنامه‎ای برای تعمیرو نگهداری به منظور اطمینان از کارایی بیشتر تجهیزات.
53- اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در تاسیسات و تجهیزات گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع
هـ – اصلاحات تجهیزات احتراقی :
1- بررسی ساختمان از نظر وجود فشار منفی، زیرا در این صورت سبب کاهش راندمان احتراق می‎گردد.
2- بررسی دودکش‎ها و مجراهای خروجی گازهای حاصل از احتراق از نظر بسته بودن و یا شرایط نامناسب مکشی در آنها.
3- تمیز کردن سطوح احتراقی .
4- بررسی و تنظیم نسبت هوا به سوخت.
5- جایگزینی مشعل‎های اتمسفر یک با مشعل‎های قدرتی.
6- نصب کنترل کننده‌های فشار بر روی کوره‎ها.
7- نصب کنترل‎کننده‎های خودکار احتراق هوا – گاز.
8- تعمیر دوره‎ای درزهای ایجاد شده در کوره ها و اجاق‎ها و نظایر آن
9- پیش‎گرمایش هوای احتراق با استفاده از حرارت اتلافی .
و - استفاده از پنجره‎های مانع حرارتی:
این سیستم به گونه‎ای طراحی شده است که پروفیل سطوح داخل و خارج از یکدیگر مجزا شده و یک نوع عایق از جنس پلی‌آمید بین آنان قرار می‎گیرد و موجب کاهش انتقال حرارت می‎شود. به منظور حذف آلودگی صوتی نیز می‎توان این نوع سیتم و پنجره ها را شیشه دوجداره در نظر گرفت.
این سیستم در پنجره‎های موجود و نصب شده قابل تعبیه نبوده و جهت استفاده از آن باید تمامی پنجره‎ها را تعویض نمود. عایق حرارتی پلی امید تحت نام عمومی نایلون شناخته می‎شود
. عایق  دارای خصوصیات زیر می‎باشد:
1- عایق‌بندی قوی حرارتی
2- در مقابل باران‎های سنگین غیرقابل نفوذ , در مقابل رطوبت و شرایط جوی مقاوم بودن.
3- جلا ‎پذیری و قابلیت آبکاری
4- طول عمر زیاد
5- ضریب انتقال حرارت پایین با کمترین ضخامت ممکن
6- استحکام بالا،‌ انبساط حرارتی همسو با آلومینیوم
7- مقاوم در مقابل مواد شیمیایی، آب،‌ اشعه ماورای بنفش(uv )و حرارت
8- قابلیت شکل‎پذیری بالا
9- این عایق در محل اتصال به پروفیل آلومینیوم، دارای چسبی به صورت سیم است که در برابر نم و رطوبت و باران‎های شدید مقاومت خوبی داشته و همانطور که گفته شد، استحکام کشش را نیز افزایش می‎دهد

منبع : ویکی پدیا

کولر گازی < کولرها >~ قیمت کولر گازی
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : کولر گازی ال جی|LG، کولر گازی سامسونگ|Samsung، کولر گازی جنرال|General، کولر گازی اجنرال|Ogeneral، کولر گازی گری|Gree، کولر گازی هایر|Haier، کولر گازی هیتاچی|Hitachi، کولر گازی شارپ|Sharp
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-33518902، 021-33518903
محصولات